Rezultatet dhe Numrat Fitues të lotarisë GG World Keno

100568
3
8
10
11
18
19
20
21
24
26
27
35
37
50
55
62
63
66
67
69
Jackpot-i i llogaritur: 1 000 000 US$
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
100000
9
1500
25000
8
125
375
5000
7
16
50
150
750
6
3
5
22
33
250
5
1
2
4
4
27
125
4
1
1
2
3
9
30
3
1
1
2
2
9
2
1
2
7
1
1
1.5
0
3
1
1
Typed numbers
Correctly picked numbers
GG World Keno

GG World Keno

1 000 000 US$

OK