Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Lotto Austria

9
10
12
33
42
43
23
Jackpot-i i llogaritur: 4 000 000 €
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
:
6
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   3 957 042,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   5 Pagesa për fitues:   32 132,90 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
:
5
Fituesit:   137 Pagesa për fitues:   1 279,30 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   421 Pagesa për fitues:   124,80 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
:
4
Fituesit:   6 020 Pagesa për fitues:   48,50 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   9 402 Pagesa për fitues:   13,90 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
:
3
Fituesit:   101 240 Pagesa për fitues:   5,20 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
0+ 1
Fituesit:   297 729 Pagesa për fitues:   1,20 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   414 955 Çmimi Total:   5 651 892,00 €

OK