Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Lotto Austria

3
21
24
29
34
42
11
Jackpot-i i llogaritur: 1 000 000 €
Lotto Austria

Lotto Austria

1 400 000 €
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
:
6
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   82 534,20 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
:
5
Fituesit:   73 Pagesa për fitues:   1 233,30 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   170 Pagesa për fitues:   158,80 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
:
4
Fituesit:   3 119 Pagesa për fitues:   48,10 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   5 054 Pagesa për fitues:   13,30 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
:
3
Fituesit:   50 144 Pagesa për fitues:   5,40 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
0+ 1
Fituesit:   172 043 Pagesa për fitues:   1,20 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   230 604 Çmimi Total:   894 032,40 €
Lotto Austria

Lotto Austria

1 400 000 €
newsletter

OK