lottopark.com ★★★★★

Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Lotto Austria

3
15
25
26
30
33
42
Jackpot-i i llogaritur: 1 200 000 €
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
:
6
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   1 694 961,20 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   2 Pagesa për fitues:   59 367,40 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
:
5
Fituesit:   89 Pagesa për fitues:   1 464,80 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   241 Pagesa për fitues:   154,50 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
:
4
Fituesit:   4 258 Pagesa për fitues:   54,60 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   5 546 Pagesa për fitues:   16,70 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
:
3
Fituesit:   70 147 Pagesa për fitues:   5,60 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
0+ 1
Fituesit:   180 779 Pagesa për fitues:   1,50 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   261 063 :   2 970 394,40 €

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK