Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Saturday Lotto

13
16
18
32
33
41
9
19
Jackpot-i i llogaritur: 20 000 000 A$
Saturday Lotto

Saturday Lotto

6 190 406 €
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
:
6
Fituesit:   10 Pagesa për fitues:   2 000 000,00 A$
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   107 Pagesa për fitues:   12 005,05 A$
Çmimi #3 III Përputhje
X
:
5
Fituesit:   2 077 Pagesa për fitues:   936,05 A$
Çmimi #4 IV Përputhje
X
:
4
Fituesit:   106 257 Pagesa për fitues:   27,10 A$
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   272 806 Pagesa për fitues:   15,60 A$
Çmimi #6 VI Përputhje
X
:
3
Fituesit:   1 521 036 Pagesa për fitues:   8,55 A$
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   1 902 293 Çmimi Total:   43 368 912,30 A$
Saturday Lotto

Saturday Lotto

6 190 406 €
newsletter

OK