Xổ số La Primitiva trực tuyến

Kết quả mới nhất (21:30:00 GMT+2, 15 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (21:30:00 GMT+2, 15 thg 6, 2024)
18
31
37
39
45
47
44
0 R

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Spain Lịch trình
Thứ Hai 19:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Hai 21:30 GMT+2
Thứ Năm 19:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Năm 21:30 GMT+2
Thứ Bảy 19:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Bảy 21:30 GMT+2
Miền đoán số 6/49
Kết quả mới nhất (21:30:00 GMT+2, 15 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (21:30:00 GMT+2, 15 thg 6, 2024)
18
31
37
39
45
47
44
0 R
Tier Trùng
X
+
X
R
Giải thưởng Cơ hội chiến thắng
Prize #1I Trùng
X
:
6 + R
Giải thưởng : Giải độc đắc Cơ hội chiến thắng : 1 trong 139.838.160
Prize #2II Trùng
X
:
6
Giải thưởng : 12,04% chia
Ước lượng: 1.727.262,9 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 13.983.816
Prize #3III Trùng
X
+
X
:
5 + 1
Giải thưởng : 1,80% chia
Ước lượng: 43.181,6 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 2.330.636
Prize #4IV Trùng
X
:
5
Giải thưởng : 3,91% chia
Ước lượng: 2.227,6 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 55.491
Prize #5V Trùng
X
:
4
Giải thưởng : 6,32% chia
Ước lượng: 67,0 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 1.032
Prize #6VI Trùng
X
:
3
Giải thưởng : 8 € Cơ hội chiến thắng : 1 trong 56,6
Prize #7VII Trùng
X
:
R
Giải thưởng : 1 € Cơ hội chiến thắng : 1 trong 10
Tổng quan cơ hội để thắng bất kỳ giải nào : 1 trong 8,43

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK