Fransız Kenosunun nəticələri və qalib rəqəmləri

2
4
5
11
12
14
15
16
22
24
26
30
42
44
45
47
50
54
61
68
Təxmin olunan Cekpot: 2.000.000 €
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
200000
9
2000
40000
8
100
100
8000
7
10
20
100
3000
6
5
8
30
70
900
5
2
2
5
5
30
80
4
1
2
3
10
50
3
2
5
10
2
2
6
1
0
2
1
2
Yazılmış nömrələr
Düzgün seçilmiş nömrələr