Mga Resulta ng Pranses na Keno at mga Panalong Numero

3
4
5
7
8
14
16
22
28
29
33
36
37
40
43
49
61
63
64
68
Estimated jackpot: €2,000,000
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
200000
9
2000
40000
8
100
100
8000
7
10
20
100
3000
6
5
8
30
70
900
5
2
2
5
5
30
80
4
1
2
3
10
50
3
2
5
10
2
2
6
1
0
2
1
2
Typed numbers
Correctly picked numbers

OK