Mga Tuntunin ng Pranses na Keno at mga Premyo sa Keno Pransiya

Latest Result (Hun 13, 2024, 8:00:00 PM GMT+2)

Latest Result (Hun 13, 2024, 8:00:00 PM GMT+2)
1
2
5
6
13
14
16
19
20
22
24
26
35
39
46
52
55
63
67
70

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Country Schedule Guess Range
Country France Schedule
Draws take place every 7 hours between 13:00 – 20:00 GMT+0200
Guess Range 2 – 10 / 70
Latest Result (Hun 13, 2024, 8:00:00 PM GMT+2): Latest Result (Hun 13, 2024, 8:00:00 PM GMT+2)
1
2
5
6
13
14
16
19
20
22
24
26
35
39
46
52
55
63
67
70

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
200000
9
2000
40000
8
100
100
8000
7
10
20
100
3000
6
5
8
30
70
900
5
2
2
5
5
30
80
4
1
2
3
10
50
3
2
5
10
2
2
6
1
0
2
1
2
Typed numbers
Correctly picked numbers

OK