กติกาและรางวัลของ Keno ฝรั่งเศษ

ผลลัพธ์ล่าสุด (22 พ.ค. 2024 13 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT+2)

ผลลัพธ์ล่าสุด (22 พ.ค. 2024 13 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT+2)
2
11
12
13
17
18
21
23
30
31
33
38
39
40
42
43
45
47
63
68

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
ประเทศ กำหนดการ ช่วงเดา
ประเทศ ฝรั่งเศส กำหนดการ
การจับรางวัลจะเกิดขึ้นทุกๆ 4 นาที ระหว่างเวลา 13:00 น. – 20:00 GMT+0200
ช่วงเดา 2 – 10 / 70
ผลลัพธ์ล่าสุด (22 พ.ค. 2024 13 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT+2): ผลลัพธ์ล่าสุด (22 พ.ค. 2024 13 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT+2)
2
11
12
13
17
18
21
23
30
31
33
38
39
40
42
43
45
47
63
68

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
200000
9
2000
40000
8
100
100
8000
7
10
20
100
3000
6
5
8
30
70
900
5
2
2
5
5
30
80
4
1
2
3
10
50
3
2
5
10
2
2
6
1
0
2
1
2
ตัวเลขที่พิมพ์
เลือกเลขถูกต้องแล้ว