Κανόνες Γαλλικού Κίνο & Έπαθλα Γαλλικού Κίνο

Τελευταίο Αποτέλεσμα (22 Μαΐ 2024, 1:00:00 μ.μ. CEST)

Τελευταίο Αποτέλεσμα (22 Μαΐ 2024, 1:00:00 μ.μ. CEST)
2
11
12
13
17
18
21
23
30
31
33
38
39
40
42
43
45
47
63
68

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Χώρα Πρόγραμμα Εύρος εικασίας
Χώρα Γαλλία Πρόγραμμα
Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται κάθε 4 λεπτά μεταξύ 13:00 – 20:00 GMT+0200
Εύρος εικασίας 2 – 10 / 70
Τελευταίο Αποτέλεσμα (22 Μαΐ 2024, 1:00:00 μ.μ. CEST): Τελευταίο Αποτέλεσμα (22 Μαΐ 2024, 1:00:00 μ.μ. CEST)
2
11
12
13
17
18
21
23
30
31
33
38
39
40
42
43
45
47
63
68

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
200000
9
2000
40000
8
100
100
8000
7
10
20
100
3000
6
5
8
30
70
900
5
2
2
5
5
30
80
4
1
2
3
10
50
3
2
5
10
2
2
6
1
0
2
1
2
Πληκτρολογημένοι αριθμοί
Σωστά επιλεγμένοι αριθμοί