Luật chơi & Giải thưởng Keno Pháp

Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+2, 13 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+2, 13 thg 6, 2024)
1
2
5
6
13
14
16
19
20
22
24
26
35
39
46
52
55
63
67
70

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia France Lịch trình
Các đợt quay số diễn ra 4 phút một lần, từ 13:00 – 20:00 GMT+0200
Miền đoán số 2 – 10 / 70
Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+2, 13 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+2, 13 thg 6, 2024)
1
2
5
6
13
14
16
19
20
22
24
26
35
39
46
52
55
63
67
70

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
200000
9
2000
40000
8
100
100
8000
7
10
20
100
3000
6
5
8
30
70
900
5
2
2
5
5
30
80
4
1
2
3
10
50
3
2
5
10
2
2
6
1
0
2
1
2
Số đã nhập
Các số được chọn chuẩn

OK