Mga Resulta ng Latvian na Keno at mga Panalong Numero (Keno Latvia)

1
6
9
17
25
27
28
30
31
32
35
36
38
39
40
45
48
49
50
54
Estimated jackpot: €600,000
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
60000
9
550
10000
8
55
350
3000
7
5
40
100
700
6
2
2
5
30
175
5
1
1
3
3
12
45
4
1
2
2
20
3
1
1
8
2
1
4.5
1
1.5
0
1
1
1
1
1
1
1
Typed numbers
Correctly picked numbers

OK