กติกาและรางวัลของ Keno เช็ค

ผลลัพธ์ล่าสุด (19 พ.ค. 2024 7 นาฬิกา 20 นาที 00 วินาที GMT+2)

ผลลัพธ์ล่าสุด (19 พ.ค. 2024 7 นาฬิกา 20 นาที 00 วินาที GMT+2)
1
8
11
13
14
26
29
31
46
51
53
55

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
ประเทศ กำหนดการ ช่วงเดา
ประเทศ Czechia กำหนดการ
การจับรางวัลจะเกิดขึ้นทุกๆ 4 นาที ระหว่างเวลา 00:05 น. – 23:55 GMT+0200
ช่วงเดา 2 – 7 / 60
ผลลัพธ์ล่าสุด (19 พ.ค. 2024 7 นาฬิกา 20 นาที 00 วินาที GMT+2): ผลลัพธ์ล่าสุด (19 พ.ค. 2024 7 นาฬิกา 20 นาที 00 วินาที GMT+2)
1
8
11
13
14
26
29
31
46
51
53
55

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
7
6
5
4
3
2
7
5000
6
100
1000
5
6
50
100
4
1.5
6
8
50
3
1
1
1.5
5.5
6
2
0.5
0.5
1
1
1
4.5
1
0.5
0.5
0
ตัวเลขที่พิมพ์
เลือกเลขถูกต้องแล้ว