รางวัลของ Keno ลัตเวียและกติกา (Keno ลัตเวีย)

ผลลัพธ์ล่าสุด (21 พ.ค. 2024 19 นาฬิกา 30 นาที 00 วินาที GMT+3)

ผลลัพธ์ล่าสุด (21 พ.ค. 2024 19 นาฬิกา 30 นาที 00 วินาที GMT+3)
1
3
4
6
7
13
14
17
19
22
25
30
33
41
44
45
48
50
57
61

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
ประเทศ กำหนดการ ช่วงเดา
ประเทศ Latvia กำหนดการ
การจับรางวัลจะเกิดขึ้นทุกๆ 4 นาที ระหว่างเวลา 11:30 น. – 19:30 GMT+0300
ช่วงเดา 1 – 10 / 62
ผลลัพธ์ล่าสุด (21 พ.ค. 2024 19 นาฬิกา 30 นาที 00 วินาที GMT+3): ผลลัพธ์ล่าสุด (21 พ.ค. 2024 19 นาฬิกา 30 นาที 00 วินาที GMT+3)
1
3
4
6
7
13
14
17
19
22
25
30
33
41
44
45
48
50
57
61

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
60000
9
550
10000
8
55
350
3000
7
5
40
100
700
6
2
2
5
30
175
5
1
1
3
3
12
45
4
1
2
2
20
3
1
1
8
2
1
4.5
1
1.5
0
1
1
1
1
1
1
1
ตัวเลขที่พิมพ์
เลือกเลขถูกต้องแล้ว