ผลล็อตเตอรี่ Keno เช็คและเลขที่ออก (Keno เช็ค)

4
6
9
14
19
20
25
26
30
37
54
60
ค่าประมาณแจ็คพอต: €50,000
7
6
5
4
3
2
7
5000
6
100
1000
5
6
50
100
4
1.5
6
8
50
3
1
1
1.5
5.5
6
2
0.5
0.5
1
1
1
4.5
1
0.5
0.5
0
ตัวเลขที่พิมพ์
เลือกเลขถูกต้องแล้ว