Xổ số Bonoloto trực tuyến

Kết quả mới nhất (21:30:00 GMT+2, 15 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (21:30:00 GMT+2, 15 thg 6, 2024)
1
10
18
27
36
47
49
7 R

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Spain Lịch trình
Thứ Hai 19:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Hai 21:30 GMT+2
Thứ Ba 19:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Ba 21:30 GMT+2
Thứ Tư 19:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Tư 21:30 GMT+2
Thứ Năm 19:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Năm 21:30 GMT+2
Thứ Sáu 19:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Sáu 21:30 GMT+2
Thứ Bảy 19:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Bảy 21:30 GMT+2
Chủ Nhật 19:30 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Chủ Nhật 21:30 GMT+2
Miền đoán số 6/49
Kết quả mới nhất (21:30:00 GMT+2, 15 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (21:30:00 GMT+2, 15 thg 6, 2024)
1
10
18
27
36
47
49
7 R
Tier Trùng
X
+
X
R
Giải thưởng Cơ hội chiến thắng
Prize #1I Trùng
X
:
6
Giải thưởng : 45,00% chia
Giải độc đắc
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 13.983.816
Prize #2II Trùng
X
+
X
:
5 + 1
Giải thưởng : 24,00% chia
Ước lượng: 80.000 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 2.330.636
Prize #3III Trùng
X
:
5
Giải thưởng : 12,00% chia
Ước lượng: 1.000 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 55.491
Prize #4IV Trùng
X
:
4
Giải thưởng : 19,00% chia
Ước lượng: 30 €
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 1.032
Prize #5V Trùng
X
:
3
Giải thưởng : 4 € Cơ hội chiến thắng : 1 trong 56,6
Prize #6VI Trùng
X
:
R
Giải thưởng : 0,5 € Cơ hội chiến thắng : 1 trong 10
Tổng quan cơ hội để thắng bất kỳ giải nào : 1 trong 8,43

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK