Bonoloto Lottery Draw Results and Winning Numbers

7
14
18
24
38
49
25
1R
Giải jackpot ước lượng: 1.500.000 €
BonoLoto

BonoLoto

1.800.000 €
Tier Trùng
X
+
X
+
R
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
:
6
Người thắng:  0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 €
Prize #2 II Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:  1 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   170.139,50 €
Prize #3 III Trùng
X
:
5
Người thắng:  108 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   787,68 €
Prize #4 IV Trùng
X
:
4
Người thắng:  4.696 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   28,68 €
Prize #5 V Trùng
X
:
3
Người thắng:  88.909 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   4,00 €
Prize #6 VI Trùng
X
:
R
Người thắng:  474.110 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,50 €
Tổng tiền: Tổng số người thắng:  567.824 Tổng giải thưởng:   982.581,22 €
BonoLoto

BonoLoto

1.800.000 €

OK