Bonoloto Lottery Draw Results and Winning Numbers

1
11
30
37
48
49
6
9R
Giải jackpot ước lượng: 500.000 €
BonoLoto

BonoLoto

850.000 €
Tier Trùng
X
+
X
+
R
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
:
6
Người thắng:  0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 €
Prize #2 II Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:  1 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   154.789,57 €
Prize #3 III Trùng
X
:
5
Người thắng:  81 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   955,49 €
Prize #4 IV Trùng
X
:
4
Người thắng:  4.498 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   27,24 €
Prize #5 V Trùng
X
:
3
Người thắng:  77.825 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   4,00 €
Prize #6 VI Trùng
X
:
R
Người thắng:  426.191 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,50 €
Tổng tiền: Tổng số người thắng:  508.596 Tổng giải thưởng:   879.105,28 €
BonoLoto

BonoLoto

850.000 €
newsletter

OK