Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Bonoloto

3
9
13
16
39
42
18
9R
Jackpot-i i llogaritur: 500 000 €
BonoLoto

BonoLoto

800 000 €
Tier Përputhje
X
+
X
+
R
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
:
6
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   2 Pagesa për fitues:   84 197,16 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
:
5
Fituesit:   90 Pagesa për fitues:   935,52 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
:
4
Fituesit:   4 639 Pagesa për fitues:   28,74 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
:
3
Fituesit:   85 776 Pagesa për fitues:   4,00 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
:
R
Fituesit:   463 425 Pagesa për fitues:   0,50 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   553 932 Çmimi Total:   960 732,48 €
BonoLoto

BonoLoto

800 000 €
newsletter

OK