Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Bonoloto

13
21
34
39
40
47
17
7 R
Jackpot-i i llogaritur: 400 000 €
Tier Përputhje
X
+
X
+
R
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
:
6
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   2 Pagesa për fitues:   69 941,42 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
:
5
Fituesit:   65 Pagesa për fitues:   1 076,02 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
:
4
Fituesit:   3 880 Pagesa për fitues:   27,04 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
:
3
Fituesit:   72 380 Pagesa për fitues:   4,00 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
:
R
Fituesit:   439 949 Pagesa për fitues:   0,50 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   516 276 :   824 233,84 €

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK