Αποτελέσματα και Νικητήριοι Αριθμοί Bonoloto

3
7
26
32
35
41
20
9R
Εκτιμώμενο τζακπότ: 400.000 €
BonoLoto

BonoLoto

500.000 €
Tier Παιχνίδι
Χ
+
Χ
+
R
Νικητές Πληρωμή ανά νικητή
Βραβείο #1 I Παιχνίδι
Χ
:
6
Νικητές:  0 Πληρωμή ανά νικητή:   0,00 €
Βραβείο #2 II Παιχνίδι
Χ
Χ
:
5+ 1
Νικητές:  1 Πληρωμή ανά νικητή:   155.836,73 €
Βραβείο #3 III Παιχνίδι
Χ
:
5
Νικητές:  89 Πληρωμή ανά νικητή:   875,49 €
Βραβείο #4 IV Παιχνίδι
Χ
:
4
Νικητές:  4.162 Πληρωμή ανά νικητή:   29,64 €
Βραβείο #5 V Παιχνίδι
Χ
:
3
Νικητές:  73.176 Πληρωμή ανά νικητή:   4,00 €
Βραβείο #6 VI Παιχνίδι
Χ
:
R
Νικητές:  418.090 Πληρωμή ανά νικητή:   0,50 €
Συνολικό Άθροισμα: Συνολικοί Νικητές:  495.518 Συνολικό Βραβείο:   858.866,02 €
BonoLoto

BonoLoto

500.000 €
newsletter