GG World X Очакван джакпот и Печеливши коефициенти – Награди

Последен резултат (6.06.2023 г., 20:45)

Последен резултат (6.06.2023 г., 20:45)
13
21
32
39
50
2
10
Държава План Предполагаем обхват
Държава World План
вторник 18:45 UTC Местно време за лотария: вторник 20:45 Гринуич+2
петък 18:45 UTC Местно време за лотария: петък 20:45 Гринуич+2
Предполагаем обхват 5/50 + 2/12
Последен резултат (6.06.2023 г., 20:45): Последен резултат (6.06.2023 г., 20:45)
13
21
32
39
50
2
10
Hиво Съвпадение
X
+
X
Награда Шанс за печалба
Награда #1I Съвпадение
X
+
X
:
5 + 2
Награда : Джакпот Шанс за печалба : 1 в 139 838 160
Награда #2II Съвпадение
X
+
X
:
5 + 1
Награда : 50000 щ.д. Шанс за печалба : 1 в 6 991 908
Награда #3III Съвпадение
X
+
X
:
5 + 0
Награда : 25000 щ.д. Шанс за печалба : 1 в 3 107 514,67
Награда #4IV Съвпадение
X
+
X
:
4 + 2
Награда : 10000 щ.д. Шанс за печалба : 1 в 621 502,93
Награда #5V Съвпадение
X
+
X
:
4 + 1
Награда : 2,10% споделени
Очаквано: 195,8 щ.д.
Шанс за печалба : 1 в 31 075,15
Награда #6VI Съвпадение
X
+
X
:
3 + 2
Награда : 0,67% споделени
Очаквано: 28,4 щ.д.
Шанс за печалба : 1 в 14 125,07
Награда #7VII Съвпадение
X
+
X
:
4 + 0
Награда : 0,38% споделени
Очаквано: 15,7 щ.д.
Шанс за печалба : 1 в 13 811,18
Награда #8VIII Съвпадение
X
+
X
:
2 + 2
Награда : 1,75% споделени
Очаквано: 5,2 щ.д.
Шанс за печалба : 1 в 985,47
Награда #9IX Съвпадение
X
+
X
:
3 + 1
Награда : 1,85% споделени
Очаквано: 3,9 щ.д.
Шанс за печалба : 1 в 706,25
Награда #10X Съвпадение
X
+
X
:
3 + 0
Награда : 3,50% споделени
Очаквано: 3,3 щ.д.
Шанс за печалба : 1 в 313,89
Награда #11XI Съвпадение
X
+
X
:
1 + 2
Награда : 4,95% споделени
Очаквано: 2,8 щ.д.
Шанс за печалба : 1 в 187,71
Награда #12XII Съвпадение
X
+
X
:
2 + 1
Награда : 14,85% споделени
Очаквано: 2,2 щ.д.
Шанс за печалба : 1 в 49,27
Награда #13XIII Съвпадение
X
+
X
:
2 + 0
Награда : 0,8 щ.д. Шанс за печалба : 1 в 21,9
Общо шансове за спечелване на всяка награда : 1 в 12,97