ล็อตเตอรี่ออนไลน์ GG World X

ผลลัพธ์ล่าสุด (2 มิ.ย. 2023 20:45)

ผลลัพธ์ล่าสุด (2 มิ.ย. 2023 20:45)
3
12
15
25
43
10
11
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ World ตาราง
วันอังคาร 18:45 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันอังคาร 20:45 GMT+2
วันศุกร์ 18:45 UTC เวลาท้องถิ่นของล็อตเตอรี่ วันศุกร์ 20:45 GMT+2
ช่วงคาดเดา 5/50 + 2/12
ผลลัพธ์ล่าสุด (2 มิ.ย. 2023 20:45): ผลลัพธ์ล่าสุด (2 มิ.ย. 2023 20:45)
3
12
15
25
43
10
11
Tier ตรงกัน
X
+
X
รางวัล โอกาสที่จะชนะ
รางวัล #1I ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 2
รางวัล : แจ็คพอต โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 139,838,160
รางวัล #2II ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 1
รางวัล : US$50,000 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 6,991,908
รางวัล #3III ตรงกัน
X
+
X
:
5 + 0
รางวัล : US$25,000 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 3,107,514.67
รางวัล #4IV ตรงกัน
X
+
X
:
4 + 2
รางวัล : US$10,000 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 621,502.93
รางวัล #5V ตรงกัน
X
+
X
:
4 + 1
รางวัล : 2.10% ถูกแชร์
ประมาณ: US$195.8
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 31,075.15
รางวัล #6VI ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 2
รางวัล : 0.67% ถูกแชร์
ประมาณ: US$28.4
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 14,125.07
รางวัล #7VII ตรงกัน
X
+
X
:
4 + 0
รางวัล : 0.38% ถูกแชร์
ประมาณ: US$15.7
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 13,811.18
รางวัล #8VIII ตรงกัน
X
+
X
:
2 + 2
รางวัล : 1.75% ถูกแชร์
ประมาณ: US$5.2
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 985.47
รางวัล #9IX ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 1
รางวัล : 1.85% ถูกแชร์
ประมาณ: US$3.9
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 706.25
รางวัล #10X ตรงกัน
X
+
X
:
3 + 0
รางวัล : 3.50% ถูกแชร์
ประมาณ: US$3.3
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 313.89
รางวัล #11XI ตรงกัน
X
+
X
:
1 + 2
รางวัล : 4.95% ถูกแชร์
ประมาณ: US$2.8
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 187.71
รางวัล #12XII ตรงกัน
X
+
X
:
2 + 1
รางวัล : 14.85% ถูกแชร์
ประมาณ: US$2.2
โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 49.27
รางวัล #13XIII ตรงกัน
X
+
X
:
2 + 0
รางวัล : US$0.8 โอกาสที่จะชนะ : 1 ใน 21.9
โอกาสโดยรวมในการชนะรางวัลใด ๆ : 1 ใน 12.97