Xổ số GG World X trực tuyến

Kết quả mới nhất (20:45:00 GMT+2, 11 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (20:45:00 GMT+2, 11 thg 6, 2024)
7
15
34
45
48
7
9

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia World Lịch trình
Thứ Ba 18:45 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Ba 20:45 GMT+2
Thứ Sáu 18:45 UTC Giờ Quay Xổ Số Địa Phương: Thứ Sáu 20:45 GMT+2
Miền đoán số 5/50 + 2/12
Kết quả mới nhất (20:45:00 GMT+2, 11 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (20:45:00 GMT+2, 11 thg 6, 2024)
7
15
34
45
48
7
9
Tier Trùng
X
+
X
Giải thưởng Cơ hội chiến thắng
Prize #1I Trùng
X
+
X
:
5 + 2
Giải thưởng : Giải độc đắc Cơ hội chiến thắng : 1 trong 139.838.160
Prize #2II Trùng
X
+
X
:
5 + 1
Giải thưởng : 50.000 US$ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 6.991.908
Prize #3III Trùng
X
+
X
:
5 + 0
Giải thưởng : 25.000 US$ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 3.107.514,67
Prize #4IV Trùng
X
+
X
:
4 + 2
Giải thưởng : 10.000 US$ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 621.502,93
Prize #5V Trùng
X
+
X
:
4 + 1
Giải thưởng : 2,10% chia
Ước lượng: 195,8 US$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 31.075,15
Prize #6VI Trùng
X
+
X
:
3 + 2
Giải thưởng : 0,67% chia
Ước lượng: 28,4 US$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 14.125,07
Prize #7VII Trùng
X
+
X
:
4 + 0
Giải thưởng : 0,38% chia
Ước lượng: 15,7 US$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 13.811,18
Prize #8VIII Trùng
X
+
X
:
2 + 2
Giải thưởng : 1,75% chia
Ước lượng: 5,2 US$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 985,47
Prize #9IX Trùng
X
+
X
:
3 + 1
Giải thưởng : 1,85% chia
Ước lượng: 3,9 US$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 706,25
Prize #10X Trùng
X
+
X
:
3 + 0
Giải thưởng : 3,50% chia
Ước lượng: 3,3 US$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 313,89
Prize #11XI Trùng
X
+
X
:
1 + 2
Giải thưởng : 4,95% chia
Ước lượng: 2,8 US$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 187,71
Prize #12XII Trùng
X
+
X
:
2 + 1
Giải thưởng : 14,85% chia
Ước lượng: 2,2 US$
Cơ hội chiến thắng : 1 trong 49,27
Prize #13XIII Trùng
X
+
X
:
2 + 0
Giải thưởng : 0,8 US$ Cơ hội chiến thắng : 1 trong 21,9
Tổng quan cơ hội để thắng bất kỳ giải nào : 1 trong 12,97

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK