Αποτελέσματα και Νικητήριοι Αριθμοί Lotto America

19
21
24
44
51
8
Εκτιμώμενο τζακπότ: 3.320.000 $
Βαθμίδα Παιχνίδι
Χ
+
Χ
Νικητές Πληρωμή ανά νικητή
Βραβείο #1 I Παιχνίδι
Χ
Χ
:
5+ 1
Νικητές:   0 Πληρωμή ανά νικητή:   0,00 $
Βραβείο #2 II Παιχνίδι
Χ
Χ
:
5+ 0
Νικητές:   0 Πληρωμή ανά νικητή:   0,00 $
Βραβείο #3 III Παιχνίδι
Χ
Χ
:
4+ 1
Νικητές:   0 Πληρωμή ανά νικητή:   0,00 $
Βραβείο #4 IV Παιχνίδι
Χ
Χ
:
4+ 0
Νικητές:   12 Πληρωμή ανά νικητή:   100,00 $
Βραβείο #5 V Παιχνίδι
Χ
Χ
:
3+ 1
Νικητές:   72 Πληρωμή ανά νικητή:   20,00 $
Βραβείο #6 VI Παιχνίδι
Χ
Χ
:
3+ 0
Νικητές:   685 Πληρωμή ανά νικητή:   5,00 $
Βραβείο #7 VII Παιχνίδι
Χ
Χ
:
2+ 1
Νικητές:   1.219 Πληρωμή ανά νικητή:   5,00 $
Βραβείο #8 VIII Παιχνίδι
Χ
Χ
:
1+ 1
Νικητές:   6.927 Πληρωμή ανά νικητή:   2,00 $
Βραβείο #9 IX Παιχνίδι
Χ
Χ
:
0+ 1
Νικητές:   12.133 Πληρωμή ανά νικητή:   2,00 $
Συνολικό Άθροισμα: Συνολικοί Νικητές:   21.048 :   50.280,00 $

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store