Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Lotto America

19
21
24
44
51
8
Jackpot-i i llogaritur: 3 320 000 US$
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 US$
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 0
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 US$
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 US$
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4+ 0
Fituesit:   12 Pagesa për fitues:   100,00 US$
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   72 Pagesa për fitues:   20,00 US$
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3+ 0
Fituesit:   685 Pagesa për fitues:   5,00 US$
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
2+ 1
Fituesit:   1 219 Pagesa për fitues:   5,00 US$
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
1+ 1
Fituesit:   6 927 Pagesa për fitues:   2,00 US$
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
0+ 1
Fituesit:   12 133 Pagesa për fitues:   2,00 US$
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   21 048 :   50 280,00 US$

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK