Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Lotto America

18
32
46
48
49
4
Jackpot-i i llogaritur: 2 150 000 US$
Lotto America

Lotto America

1 853 940 €
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 US$
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 0
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   20 000,00 US$
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   4 Pagesa për fitues:   1 000,00 US$
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4+ 0
Fituesit:   18 Pagesa për fitues:   100,00 US$
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   89 Pagesa për fitues:   20,00 US$
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3+ 0
Fituesit:   759 Pagesa për fitues:   5,00 US$
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
2+ 1
Fituesit:   1 359 Pagesa për fitues:   5,00 US$
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
1+ 1
Fituesit:   7 744 Pagesa për fitues:   2,00 US$
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
0+ 1
Fituesit:   14 258 Pagesa për fitues:   2,00 US$
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   24 231 Çmimi Total:   62 174,00 US$
Lotto America

Lotto America

1 853 940 €
newsletter

OK