Mga Resulta ng Loteryang Thunderball at mga Nanalong Numero

3
26
27
36
38
2
Estimated jackpot: £500,000
Tier Match
X
+
X
Winners Payout per winner
Prize #1 I Match
X
X
:
5+ 1
Winners:   0 Payout per winner:   £0.00
Prize #2 II Match
X
X
:
5+ 0
Winners:   2 Payout per winner:   £5,000.00
Prize #3 III Match
X
X
:
4+ 1
Winners:   18 Payout per winner:   £250.00
Prize #4 IV Match
X
X
:
4+ 0
Winners:   385 Payout per winner:   £100.00
Prize #5 V Match
X
X
:
3+ 1
Winners:   995 Payout per winner:   £20.00
Prize #6 VI Match
X
X
:
3+ 0
Winners:   14,198 Payout per winner:   £10.00
Prize #7 VII Match
X
X
:
2+ 1
Winners:   11,081 Payout per winner:   £10.00
Prize #8 VIII Match
X
X
:
1+ 1
Winners:   46,983 Payout per winner:   £5.00
Prize #9 IX Match
X
X
:
0+ 1
Winners:   60,862 Payout per winner:   £3.00
Total Sum: Total Winners:   134,524 :   £743,191.00

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK