Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Thunderball

5
21
27
29
33
5
Jackpot-i i llogaritur: 500 000 £
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 £
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 0
Fituesit:   4 Pagesa për fitues:   5 000,00 £
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   70 Pagesa për fitues:   250,00 £
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4+ 0
Fituesit:   545 Pagesa për fitues:   100,00 £
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   1 869 Pagesa për fitues:   20,00 £
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3+ 0
Fituesit:   18 365 Pagesa për fitues:   10,00 £
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
2+ 1
Fituesit:   17 885 Pagesa për fitues:   10,00 £
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
1+ 1
Fituesit:   63 890 Pagesa për fitues:   5,00 £
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
0+ 1
Fituesit:   69 234 Pagesa për fitues:   3,00 £
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   171 862 Çmimi Total:   1 019 032,00 £

OK