პოლონური კენოს შედეგები & მომგებიანი რიცხვები (კენო პოლონეთი)

1
3
7
8
11
14
16
19
29
33
40
48
56
57
58
59
62
67
68
70
Estimated jackpot: $500,000
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
50000
9
750
12500
8
62.5
187.5
2500
7
8
25
75
375
6
1.5
2.5
11
16.5
125
5
0.5
1
2
2
13.5
62.5
4
0.5
0.5
1
1.5
4.5
15
3
0.5
0.5
1
1
4.5
2
0.5
1
3.5
1
0.5
0.75
0
1.5
0.5
0.5
Typed numbers
Correctly picked numbers

OK