კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

LottoPark-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (აქ და შემდგომ მოიხსენიება როგორც კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) ეხება lottopark.com ვებგვერდზე (აქ და შემდგომ მოიხსენიება როგორც ვებგვერდი) რომელსაც ოპერირებას უწევს კომპანია White Lotto B.V., Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao (აქ და შემდგომ მოიხსენიება როგორც კომპანია).

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს შეგროვებული ინფორმაციის ტიპებს, მისი გამოყენების გზებს, მის ხელმისაწვდომობას და განახლების მეთოდებს. ჩვენ ვასრულებთ ჩვენს ვალდებულებებს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის წესების საერიოზული დაცვით, რათა გამოვიჩინოთ მაქსიმალური ძალისხმევა იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა როგორც ყველასათვის გასაგები და ნათელი. თუ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით რაიმე შენიშვნა ან შეკითხვა გაქვთ, გთხოვთ მოგვმართოთ თქვენთვის ერთ-ერთი ხელმისაწვდომი საშუალებით (ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონი, საკონტაქტო ფორმა).

ჩვენი საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, ისევე როგორც ჩვენს მოხმარების პირობებს.

ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ

Wროდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდს, ჩვენ ვაგროვებთ შემდეგ ინფორმაციას:

მათთან წვდომა გახსნილია თავისუფალია

მომხმარებლის ანგარიშის შექმნისას შექმნისას მითითებული თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი გამოიყენება სისტემაში შესვლისას. ასევე ეს ელექტრონული ფოსტის მისამართი გამოიყენება პაროლის აღდგენის შესასრულებლად.

ჩვენ ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი ვებ-გვერდის ფუნქციონირების (მათ შორის, კანონით მოთხოვნილი) შესახებ შეტყობინებების გაგზავნისას, ვებ-გვერდის შესახებ ინფორმაცია, ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქციისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაცია, ასევე სხვა მარკეტინგული მიზნებისათვის, მათ შორის მესამე მხარის პროდუქტებს ან სერვისებს, რომლებიც შეიძლება მათში დაინტერესებული იყვნენ (შემდგომში მოიხსენიება როგორც შეტყობინებები). თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ მარკეტინგთან დაკავშირებული შეტყობინებების მიღება ნებისმიერი მომენტში შეტყობინებაში არსებულ ბმულზე გადასვლით ან დაგვიკავშირდით : ელ-ფოსტა, ტელეფონი ან სხვა ფორმით.

ანგარიშის შექმნის შემდეგ შეგიძლიათ შეავსოთ თქვენი პროფილი შემდეგი მონაცემებით: სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, დაბადების თარიღი, ტელეფონის ნომერი და დროის სარტყელი. ეს ინფორმაცია გამოიყენება გადახდების, დეპოზიტებისა და გატანის პროცესის გასაუმჯობესებლად, ასევე ვებ-გვერდების ფუნქციონირების გაუმჯობესების (მათ შორის, შეტყობინებების ჩათვლით) მიზნით, ასევე მოგების მართვასთან დაკავშირებული სპეციალური პირობების შესაბამისად, 2500 აშშ დოლარზე ზემოთ არსებული მოგებების მართვის მიზნით.

ჩვენ შეგვიძლია ასევე შევინარჩუნოთ იმ მონაცემთა რეესტრი რომელიც ჩვენ მივიღეთ საკონტაქტო ფორმით, სატელეფონო საუბრით, საფოსტო გზავნილებით, Facebook-ზე, Twitter-ზე ან სხვა საკონტაქტო საშუალებით, მათ შორის: სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, საფოსტო მისამართი. თქვენი სახელისა და ელ.ფოსტის მისამართის მიწოდება აუცილებელია საკონტაქტო ფორმის გამოყენებისას.

ჩვენთან დაკავშირება ისეთი საშუალებით, როგორიცაა Facebook ან Twitter, არ უნდა ჩაითვალოს ოფიციალურად. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, არ გამოვეხმაუროთ შეტყობინებებს და გაგზავნილი შეტყობინებების პასუხებს, ასევე ინფორმირებას, რომ მათ მაქსიმალურად გავუმკლავდებით მათ რეაგირებას. ზემოხსენებული სოციალური მედიის მიერ შეგროვებული მონაცემების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გადადით შემდეგ ბმულებზე:

ჩვენ ასევე ვამუშავებთ გადახდის ბარათის მონაცემებს (ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი, მფლობელის პირველი და გვარი, CVV კოდი), რათა ბარათით გადახდის პროცესი უფრო მარტივი გავხადოთ – გაიგე მეტი.

არათავისუფალი მონაცემები

ვებგვერდის გამოყენებისას ავტომატურად ინახება გარკვეული ინფორმაცია და ჩვენ ვიყენებთ მას ვებ გვერდის ძირითადი ფუნქციების გაუმჯობესების, ვებგვერდის დახვეწის (შეტყობინებების ჩათვლით), შემომავალი ტრაფიკის მონიტორინგის და უსაფრთხოების აღრიცხვის მიზნით, მათ შორის:

 • IP მისამართი;
 • ბროუზერის თავსართები, განსაკუთრებით “იუზერ-აგენტები”, “ენის არჩევა” და “რეფერერი” რომელიც შეიცავს ისეთ ინფორმაციას როგორიცაა: შრიფტი, ბროუზერის ვერსია და ენა, ოპერატიული სისტემის დასახელება და იმ გვერდის მისამართი საიდანაც მოვიდა სტუმარი;
 • სისტემური დრო;
 • HTTP მოთხოვნები;
 • კუკისები lottopark.com-ზე ან მის სუბგვერდებზე შენახული ფაილები.

ჩვენ ასევე გამოვიყენებთ IP მისამართს, რათა შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენი ფაქტობრივი მდებარეობის შესახებ, რათა გავაუმჯობესოთ მონაცემთა განახლების პროცესი და ვებგვერდის (მათ შორის შეტყობინებების ჩათვლით) ფუნქციები.

ბრაუზერების მიერ ავტომატურად ხელმისაწვდომი ზოგიერთი მონაცემები ინახება სერვერზე ჟურნალში, მათ შორის სრული HTTP მოთხოვნები, მათი აქტივობის დრო, IP მისამართი და URL მისამართი.

ვებ-გვერდი ფუნქციონირებისას იყენებს თქვენი ბრაუზერის ქეშს. ეს საშუალებას იძლევა შემცირდეს ვებგვერდზე დატვირთვა, ისევე როგორც სესიებს შორის დაგროვილი მონაცემების შენახვა, მაშინაც კი როდესაც მოხდა ბრაუზერის გადატვირთვა.

ინფორმაციის შეგროვება არათავისუფალი წყაროებიდან მოიცავს შემდეგ მონაცემებს, და გამოიყენება გადახდის პროცესის გასაუმჯობესებლად:

 • ელექტრონული ფოსტის მისამართი, პირადი მონაცემები (სახელი, გვარი, მისამართი, საკონტაქტო ინფორმაცია) და გარიგების ნომერი, რათა განხორციელდეს eMerchantPay-ით გადახდები; თქვენი თანხმობით ჩვენ ასევე ვაგროვებთ გადახდის ბარათების მონაცემებს, რომლებიც გამოიყენება შემდგომში გადახდების უფრო სწრაფად განხორციელებისათვის;
 • ელფოსტის მისამართი, თარიღი, სტატუსი, ოდენობა და გარიგების ნომერი, რომელიც გამოყენებულია tpay.com-ით გადახდისას;
 • ელფოსტის მისამართი, თარიღი, სტატუსი, ოდენობა და გარიგების ნომერი, რომელიც გამოყენებულია Skrill-ით გადახდისას;
 • ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მომხმარებლის პირადი ნომერი, პირადი მონაცემები (სახელი, გვარი, მისამართი, დაბადების თარიღი, სქესი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ანგარიშის ბალანსი, ანგარიშის ენა და ვალუტა) და ბილინგის მონაცემები გამოყენებულია Neteller-ით გადახდისას;
 • დანიშნულების Bitcoin მისამართი და გარიგების ნომერი გამოყენებული Cubits-ით გადახდისას.

გადახდის დროს შეგროვებული მონაცემების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გეპატიჟებით, გაეცნოთ სხვადასხვა გადახდის საშუალების კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (გაიგე მეტი).

არათავისუფალი წყაროებიდან მოგროვებული ინფორმაცია ასევე გამოიყენება გარეშე სერვისების მიერ (გაიგე მეტი).

გარეშე სერვისები

სტატისტიკა და უსაფრთხოება

ვებგვერდის უსაფრთხოების, მისი ფუნქციონირების გაუმოჯობესებისა და ანალიზისათვის, ჩვენ ვიყენებთ შემდეგ გარეშე სერვისებს:

 • Google Analytics – შემომავალი რაფიკის მონიტორინგისა და ვებგვერდით სარგებლობის დეტალური სტატისტიკის შეგროვებისათვის;
 • Google reCAPTCHA – საიტის უსაფრთხოების გაუმჯობესებისა და ავტომატური სკრიპტებისგან თავდაცვის მიზნით.

ზემოთ აღნიშნული სერვისები ინფორმაციას აგროვებენ და გამოყენებენ ვებგვერდის სწორად მუშაობის მიზნით. Google სერვისების მიერ შეგროვებული მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ Google მომსახურების პირობები და Google კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

გადახდები

ჩვენ არ ვინახავთ დეტალურ მონაცემებს საკრედიტო ბრათების შესახებ. გადახდის ბარათის მონაცემების შესანახად, ჩვენ ვიყენებთ გადახდის გარეშე საშუალებებს, რომლებიც შეესაბამება PCI-DSS-ის მოთხოვნებს (გადახდის ბარათის წარმოების მონაცემთა უსაფრთხოების სტანდარტი) და უსაფრთხოების სტანდარტებს. ჩვენი მონაცემთა ბაზები ინახავენ მხოლოდ გადახდის გარეშე საშუალებებში გადახდის ბარათების შესახებ შენახულ ინფორმაციას. ჩვენთან ინახება მხოლოდ: ბარათის ვადის გასვლის თარიღი, მფლობელის სახელი და გვარი, ბარათის ნომრის ბოლო ოთხი ციფრი. გადახდა ბარათის მონაცემების გამოიყენება ხორციელდება მხოლოდ თქვენი აშკარა თანხმობით. თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ ბარათების შესახებ შენახული ინფორმაცია ნებისმიერ მომენტში. პარალელურად მონაცემები ასევე წაიშლება გარეშე გადახდის საშუალებაშიც, იმ პირობით, რომ ის ხელმისაწვდომია. უნდა გვახსოვდეს, რომ ზოგჯერ სხვადასხვა გარეშე სერვისის მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინა შენახული ინფორმაციის სრულად წაშლა შეუძლებელია. დეტალური ინფორმაცია ჩვენს მიერ შენახული მონაცემების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და სხვადასხვა გადახდის მეთოდის გამოყენების პირობებში – გაიგე მეტი. ბარათის შენახული მონაცემების წაშლა არ იწვევს მიმდინარე შეკვეთების გაუქმებას.

ბარათის მონაცემებს ვამუშავებთ ჩვენ ვებგვერდზე არსებული ფორმების საშუალებით რაც სრულ შესაბამისობაშია PCI-DSS-ის (გადახდის ბარათის წარმოების მონაცემთა უსაფრთხოების სტანდარტი) მოთხოვნებთან. თქვენს მიერ მოწოდებული ყველა გადახდის მონაცემების გადაგზავნა დაშიფრულია SSL (უსაფრთხო სოკეტ ლეიერი) პროტოკოლით.

ჩვენ გაცნობებთ, რომ თქვენი მონაცემების დასაცავად ყველა საჭირო ქმედება ვახორციელებთ. დარწმუნდით, რომ თქვენი მონაცემები შემთხვევით არ დაკარგება, არასწორად არ გამოიყენება, არ გასაჯაროვდება, ან რაიმე ფორმით შეიცვლება ან განადგურდება. ჩვენ ასევე დავიცავთ მას არასანქცირებული წვდომისგან.

სხვადასხვა გადახდის საშუალებების მიერ შეგროვებული მონაცემების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ დოკუმენტები:

ზიარი მონაცემები

კომპანიებს, ორგანიზაციებს ან სხვა მესამე პირებს არ ვაწვდით თქვენს მონაცემებს, შემდეგი გამონაკლისების გარდა:

 • იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მივიღეთ თქვენი მკაფიო თანხმობა, რათა ის ხელმისაწვდომი იყოს;
 • ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ თქვენი მონაცემები ნდობით აღჭურვილ პირების, ჩვენი მიმდინარე მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და მიზნად ისახავს მხოლოდ ჩვენს მიერ განსაზღვრულ უმაღლესი კონფიდენციალურობისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების შენარჩუნებას, განსაკუთრებით იმ კომპანიებს, რომლებიც ჩვენი ჯგუფის ან ჩვენი პარტნიორების ნაწილია;
 • როდესაც ჩვენ ვთვლით, რომ ეს კანონით არის დაშვებული;
 • ვებ-გვერდის უსაფრთხოების დარღვევებისას, თაღლითობის გამოვლენისა და თავიდან აცილებისას, ასევე უსაფრთხოების გაუმჯობესებისა და სხვა ტექნიკური საკითხებისთვის;
 • ჩვენ შეიძლება ასევე გავუზიაროთ მონაცემები, რომლებიც არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს პიროვნების იდენტიფიცირებისთვის, როგორც ბოლო გამარჯვებულების ჩვენების ან ვებ-გვერდის გამოყენების ზოგადი სტატისტიკის გამოქვეყნების მიზნით.

მონაცემთა უსაფრთხოება

ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ დაგარწმუნოთ, რომ თქვენი მონაცემები უსაფრთხოდ ინახება. ჩვენი უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად, ჩვენ არ ვაგროვებთ პაროლებს უბრალო ტექსტურ ფორმატში. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს სტანდარტებს და რეკომენდაციებს, რათა ჩვენი მომხმარებლების მონაცემები და ანგარიშები სრულიად უსაფრთხოდ არის შენახული, მათ შორის:

 • სერვერების რეგული განახლება;
 • უსაფრთხოების დაუყონებლივი განახლება;
 • PCI-DSS-ის მიერ განსაზღვრული უსაფრთხოების სტანდარტების ყველა მოთხოვნის შესრულება;
 • შეძლებისდაგვარად უსაფრთხო კავშირების გამოყენება;
 • მონაცემებთან წვდომის დონის კონტროლი, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ კერძო პირებისთვის, კომპანიებისთვის ან ორგანიზაციებისთვის; ასეთ პირები ასევე ვალდებულნი არიან შეინარჩუნონ კონფიდენციალურობის მკაცრი დონე;
 • დაცვა არასანქცირებული წვდომისაგან, ავტომატური თავდასხმების ბლოკირება და ვებ-გვერდის საქმიანობის საერთო მონიტორინგი.

მონაცემების წაშლა

თქვენი პროფილის მონაცემების წაშლა არ გულისხმობს მისი სისტემიდან მთლიანად მოშლას. აღნიშნული მონაცემები კვლავ ინახება სარეზერვო სისტემების ფაილებში ერთი წლის განმავლობაში. სარეზერვო ასლები, მათი მნიშვნელობისა და მგრძნობელობის გამო, ასევე ინახება ჩვენს მიერ სხვა სერვერებზე. სარეზერვო ასლებიდან გამომდინარე, თქვენი მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ სპეციალურ შემთხვევებში, რომელიც საჭიროებს სარეზერვო ასლების გამოყენებას. თქვენი მონაცემების ცვლილებები სარეზერვო ასლის შექმნისა და მისი აღდგენის თარიღებს შორის დაიკარგება, რის შესახებაც თქვენ მიიღებთ სათანადო შეტყობინებას.

თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენი მომხმარებლის ანგარიში წერილობითი ფორმით. წაშლილი ანგარიშის მონაცემები ინახება იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული ანგარიშზე და სისტემაში განხორციელებული ოპერაციების დაკარგვა. თქვენი მკაფიო მოთხოვნით, შესაძლოა, თქვენი პროფილის მონაცემების მთლიანად წაშლა, თუმცა ის არ წაშლის განხორციელებული ტრანზაქციების მონაცემებს.

ასაკის შეზღუდვები

ჩვენი საიტი შექმნილია 18 წელზე მეტი ასაკის მომხმარებელთათვის. ჩვენ არასდროს ვაგროვებთ ან ვიყენებთ იმ ადამიანების მონაცემებს, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ჩვენს ასაკობრივ შეზღუდვებს. როდესაც ჩვენ შევამჩნევთ, რომ 18 წლამდე ასაკის ადამიანი ჩვენს ვებ-გვერდზე შექმნის ექაუნტს, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მოკლე დროში მოვახდინოთ მისი პროფილის წაშლა.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შეზღუდვები

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არ ვრცელდება ჩვენს პარტნიორების ან სხვა ორგანიზაციებსის მიერ შემოთავაზებულ სერვისებს, ის ასევე არ ვრცელდება სხვა ვებგვერდებზე, რომლებიც ჩვენს ვებგვერდთან არიან დაკავშირებული. მათ გააჩნიათ საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და გამოყენების პირობები.

კუკისების პოლიტიკა

ვებ-გვერდის ძირითადი ფუნქციების გამოსაყენებლად აუცილებელია კუკისების ჩართვა ვებ ბრაუზერში. თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი, რომ არ დაუშვას კუკისების გამოყენება, თუმცა ეს ჩვენს ვებ გვერდს ძალიან შეზღუდავს ფუნქციონალურად.

იმისათვის რომ გაიგოთ თუ როგორ შეგიძლიათ გამორთოთ კუკისები, იხილეთ თქვენი ბრაუზერის დოკუმენტაცია.

ცვლილებები

ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის რომ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მუდმივ განახლებას განიცდიდეს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემთხვევაში, მათ შორის, თქვენი მონაცემების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის გაზრდისას ან შემცირებისას, რის შესახებაც ჩვენ გაცნობებთ ელექტრონული შეტყობინებების საშუალებით, თუმცა ჩვენ ვიტოვებთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე. თქვენი ერთადერთი პასუხისმგებლობაა იცოდეთ, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ან გამოყენების პირობებში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ან გამოყენების პირობების ცვლილების შემდეგ ვებ-გვერდის ნებისმიერი სახით გამოყენება ჩაითვლება, როგორც მათი თქვენი თანხმობა. თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თქვენი მონაცემები ან წაშალოთ ისინი ნებისმიერ დროს, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად და მის ფარგლებში.

დაკავშირება

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ, დაგვიკავშირდით ნებისმიერი საკონტაქტო საშუალებით (ელექტრონული ფოსტა, საკონტაქტო ფორმა, ტელეფონი).

OK