Slovak Keno Results

5
16
18
24
27
28
31
39
45
50
54
56
62
64
66
72
73
75
78
80
Predpokladaný jackpot: 7 200 €
7
6
5
4
3
2
1
7
1200
6
40
280
5
8
12
80
4
1.2
2
10
22
3
0.8
0.8
2
9.2
2
0.4
0.8
4
1
0.8
0
0.4
Zadané čísla
Správne zvolené čísla

OK