Kết quả & Số trúng thưởng Keno Slovakia

2
3
7
8
17
18
19
23
29
31
32
40
42
48
54
57
62
66
71
75
Giải jackpot ước lượng: 7.200 €
7
6
5
4
3
2
1
7
1200
6
40
280
5
8
12
80
4
1.2
2
10
22
3
0.8
0.8
2
9.2
2
0.4
0.8
4
1
0.8
0
0.4
Số đã nhập
Các số được chọn chuẩn

OK