Chọn các số trong phạm vi từ 1 đến 80
Keno tiếng Slovak

Play Slovak Keno

7.200 €
Bạn có thể chọn 1 - 7 số trong phạm vi từ 1 đến 80

Bạn muốn chơi bao nhiêu số trên một dãy?

Bạn có thể chọn 1 - 7 số trong phạm vi từ 1 đến 80
Tiền cược càng cao, Giải thưởng càng lớn. Bạn có thể giành được tới 7.200 € USD khi chọn trúng 7 con số với tiền cược x10

Chọn tiền cược (Hệ số nhân)

Tiền cược càng cao, Giải thưởng càng lớn. Bạn có thể giành được tới 7.200 € USD khi chọn trúng 7 con số với tiền cược x10
Chọn số OK
Tổng:
Gaming Labs Certified

Draw certified by Gaming Laboratories International

Our True Random Number Generator has been certified by Gaming Laboratories International to ensure the highest security and guarantee 100% fairness of the drawing process.

Gaming Labs Certified

Click here to see how does the TRNG work

OK