Luật chơi & Giải thưởng Keno Slovakia

Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+2, 13 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+2, 13 thg 6, 2024)
4
13
19
20
25
31
32
34
40
41
43
53
57
58
60
64
67
73
78
79

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Slovakia Lịch trình
Các đợt quay số diễn ra 4 phút một lần, từ 00:00 – 23:58 GMT+0200
Miền đoán số 1 – 7 / 80
Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+2, 13 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (20:00:00 GMT+2, 13 thg 6, 2024)
4
13
19
20
25
31
32
34
40
41
43
53
57
58
60
64
67
73
78
79

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
7
6
5
4
3
2
1
7
1200
6
40
280
5
8
12
80
4
1.2
2
10
22
3
0.8
0.8
2
9.2
2
0.4
0.8
4
1
0.8
0
0.4
Số đã nhập
Các số được chọn chuẩn

OK