სლოვაკური კენოს წესები & პრიზები (კენო სლოვაკეთი)

Latest Result (Jun 13, 2024, 6:36:00 PM GMT+2)

Latest Result (Jun 13, 2024, 6:36:00 PM GMT+2)
1
7
9
17
19
20
21
25
32
34
37
41
49
51
58
62
63
67
68
77

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Country Schedule Guess Range
Country Slovakia Schedule
Draws take place every 2 minutes between 00:00 – 23:58 GMT+0200
Guess Range 1 – 7 / 80
Latest Result (Jun 13, 2024, 6:36:00 PM GMT+2): Latest Result (Jun 13, 2024, 6:36:00 PM GMT+2)
1
7
9
17
19
20
21
25
32
34
37
41
49
51
58
62
63
67
68
77

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
7
6
5
4
3
2
1
7
1200
6
40
280
5
8
12
80
4
1.2
2
10
22
3
0.8
0.8
2
9.2
2
0.4
0.8
4
1
0.8
0
0.4
Typed numbers
Correctly picked numbers

OK