Словачки правила и награди за кено (Кено Словачка)

Последни Резултати (13.6.2024 19:30:00 CEST)

Последни Резултати (13.6.2024 19:30:00 CEST)
5
9
12
13
15
21
24
26
40
41
42
45
47
63
65
66
70
71
77
80

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Земја Распоред Опсег на погодоци
Земја Slovakia Распоред
Извлекувањето се оддржува секои 4ри минути помеѓу 00:00 – 23:58 GMT+0200
Опсег на погодоци 1 – 7 / 80
Последни Резултати (13.6.2024 19:30:00 CEST): Последни Резултати (13.6.2024 19:30:00 CEST)
5
9
12
13
15
21
24
26
40
41
42
45
47
63
65
66
70
71
77
80

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
7
6
5
4
3
2
1
7
1200
6
40
280
5
8
12
80
4
1.2
2
10
22
3
0.8
0.8
2
9.2
2
0.4
0.8
4
1
0.8
0
0.4
Внесени броеви
Точно одбрани броеви