Mga Tuntunin ng Slovak na Keno at mga Premyo (Keno Slovakia)

Latest Result (Hun 13, 2024, 7:58:00 PM GMT+2)

Latest Result (Hun 13, 2024, 7:58:00 PM GMT+2)
3
12
15
16
17
18
19
20
23
27
40
45
56
57
59
63
70
71
75
80

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Country Schedule Guess Range
Country Slovakia Schedule
Draws take place every 2 minutes between 00:00 – 23:58 GMT+0200
Guess Range 1 – 7 / 80
Latest Result (Hun 13, 2024, 7:58:00 PM GMT+2): Latest Result (Hun 13, 2024, 7:58:00 PM GMT+2)
3
12
15
16
17
18
19
20
23
27
40
45
56
57
59
63
70
71
75
80

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
7
6
5
4
3
2
1
7
1200
6
40
280
5
8
12
80
4
1.2
2
10
22
3
0.8
0.8
2
9.2
2
0.4
0.8
4
1
0.8
0
0.4
Typed numbers
Correctly picked numbers

OK