Pravila i nagrade slovačkog Kena (Keno Slovačka)

Posljednji rezultat (24. svi 2024. 11:32:00 CEST)

Posljednji rezultat (24. svi 2024. 11:32:00 CEST)
5
9
11
13
15
19
23
27
42
50
52
53
56
61
66
67
68
69
72
78

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Država Raspored Raspon pogađanja
Država Slovakia Raspored
Izvlačenja se odvijaju svake 4 minute između 00:00 – 23:59 GMT + 2
Raspon pogađanja 1 – 7 / 80
Posljednji rezultat (24. svi 2024. 11:32:00 CEST): Posljednji rezultat (24. svi 2024. 11:32:00 CEST)
5
9
11
13
15
19
23
27
42
50
52
53
56
61
66
67
68
69
72
78

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
7
6
5
4
3
2
1
7
1200
6
40
280
5
8
12
80
4
1.2
2
10
22
3
0.8
0.8
2
9.2
2
0.4
0.8
4
1
0.8
0
0.4
Utipkani brojevi
Točno odabrani brojevi