กติกาและรางวัลของ Keno ฟินแลนด์

ผลลัพธ์ล่าสุด (23 พ.ค. 2024 23 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT+3)

ผลลัพธ์ล่าสุด (23 พ.ค. 2024 23 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT+3)
2
6
8
10
12
18
21
23
28
33
36
43
46
52
55
56
57
61
64
68

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
ประเทศ กำหนดการ ช่วงเดา
ประเทศ Finland กำหนดการ
การออกรางวัลจะเกิดขึ้นทุกวัน เวลา 15:00, 20:58 และ 23:00 GMT+3
ช่วงเดา 2 – 10 / 70
ผลลัพธ์ล่าสุด (23 พ.ค. 2024 23 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT+3): ผลลัพธ์ล่าสุด (23 พ.ค. 2024 23 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT+3)
2
6
8
10
12
18
21
23
28
33
36
43
46
52
55
56
57
61
64
68

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
200000
9
5000
50000
8
200
1200
10000
7
20
50
240
2400
6
4
10
20
100
420
5
1
2
3
10
20
200
4
1
1
3
9
32
3
1
1
2
18
2
1
1
7
1
0
1
ตัวเลขที่พิมพ์
เลือกเลขถูกต้องแล้ว