Правила за финско кено и награди за кено Финска

Последни Резултати (19.6.2024 23:00:00 EEST)

Последни Резултати (19.6.2024 23:00:00 EEST)
11
12
17
20
21
24
29
30
31
40
44
54
55
60
62
63
64
66
67
69

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Земја Распоред Опсег на погодоци
Земја Finland Распоред
Извлекување се врши секој ден во 15:00, 20:58 и 23:00 GMT+3
Опсег на погодоци 2 – 10 / 70
Последни Резултати (19.6.2024 23:00:00 EEST): Последни Резултати (19.6.2024 23:00:00 EEST)
11
12
17
20
21
24
29
30
31
40
44
54
55
60
62
63
64
66
67
69

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
10
200000
9
5000
50000
8
200
1200
10000
7
20
50
240
2400
6
4
10
20
100
420
5
1
2
3
10
20
200
4
1
1
3
9
32
3
1
1
2
18
2
1
1
7
1
0
1
Внесени броеви
Точно одбрани броеви