ล็อตเตอรี่ออนไลน์ GG World Keno

ผลลัพธ์ล่าสุด (30 ม.ค. 2023 05:24)

ผลลัพธ์ล่าสุด (30 ม.ค. 2023 05:24)
3
6
16
17
20
21
23
30
31
33
39
42
44
46
54
57
61
65
68
69
ประเทศ ตาราง ช่วงคาดเดา
ประเทศ World ตาราง วาดจะเกิดขึ้นทุกๆ 4 นาทีระหว่าง 00:00 – 23:59 GMT+2 ช่วงคาดเดา 1 – 10 / 70
ผลลัพธ์ล่าสุด (30 ม.ค. 2023 05:24): ผลลัพธ์ล่าสุด (30 ม.ค. 2023 05:24)
3
6
16
17
20
21
23
30
31
33
39
42
44
46
54
57
61
65
68
69
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
100000
9
1500
25000
8
125
375
5000
7
16
50
150
750
6
3
5
22
33
250
5
1
2
4
4
27
125
4
1
1
2
3
9
30
3
1
1
2
2
9
2
1
2
7
1
1
1.5
0
3
1
1
หมายเลขพิมพ์
หมายเลขหยิบได้อย่างถูกต้อง