ล็อตเตอรี่ออนไลน์ GG World Keno

ผลลัพธ์ล่าสุด (21 เม.ย. 2024 0 นาฬิกา 20 นาที 00 วินาที GMT+2)

ผลลัพธ์ล่าสุด (21 เม.ย. 2024 0 นาฬิกา 20 นาที 00 วินาที GMT+2)
11
17
21
22
23
29
31
33
36
40
42
43
47
48
52
58
61
65
69
70
ประเทศ กำหนดการ ช่วงเดา
ประเทศ โลก กำหนดการ
การจับรางวัลจะเกิดขึ้นทุกๆ 4 นาที ระหว่างเวลา 00:00 น. – 23:56 GMT+0200
ช่วงเดา 1 – 10 / 70
ผลลัพธ์ล่าสุด (21 เม.ย. 2024 0 นาฬิกา 20 นาที 00 วินาที GMT+2): ผลลัพธ์ล่าสุด (21 เม.ย. 2024 0 นาฬิกา 20 นาที 00 วินาที GMT+2)
11
17
21
22
23
29
31
33
36
40
42
43
47
48
52
58
61
65
69
70

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
100000
9
1500
25000
8
125
375
5000
7
16
50
150
750
6
3
5
22
33
250
5
1
2
4
4
27
125
4
1
1
2
3
9
30
3
1
1
2
2
9
2
1
2
7
1
1
1.5
0
3
1
1
ตัวเลขที่พิมพ์
เลือกเลขถูกต้องแล้ว