GG World Keno Online

Rezultati më i Fundit (28 jan 2023, 11:28 e paradites)

Rezultati më i Fundit (28 jan 2023, 11:28 e paradites)
7
10
15
17
20
25
26
34
35
38
40
41
46
48
49
51
53
57
59
65
Shteti Skeduli Vargu i Hamendjeve
Shteti World Skeduli Draws take place every 4 minutes between 00:00 – 23:59 GMT+2 Vargu i Hamendjeve 1 – 10 / 70
Rezultati më i Fundit (28 jan 2023, 11:28 e paradites): Rezultati më i Fundit (28 jan 2023, 11:28 e paradites)
7
10
15
17
20
25
26
34
35
38
40
41
46
48
49
51
53
57
59
65
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
100000
9
1500
25000
8
125
375
5000
7
16
50
150
750
6
3
5
22
33
250
5
1
2
4
4
27
125
4
1
1
2
3
9
30
3
1
1
2
2
9
2
1
2
7
1
1
1.5
0
3
1
1
Typed numbers
Correctly picked numbers

OK