ผลล็อตเตอรี่ Keno ลัตเวียและเลขที่ออก (Keno ลัตเวีย)

7
11
19
21
22
24
26
27
31
38
41
42
48
49
54
55
56
57
59
61
ค่าประมาณแจ็คพอต: €600,000
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
60000
9
550
10000
8
55
350
3000
7
5
40
100
700
6
2
2
5
30
175
5
1
1
3
3
12
45
4
1
2
2
20
3
1
1
8
2
1
4.5
1
1.5
0
1
1
1
1
1
1
1
ตัวเลขที่พิมพ์
เลือกเลขถูกต้องแล้ว