ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Lotto 6 aus 49

3
16
30
31
38
49
8 S
ค่าประมาณแจ็คพอต: €14,000,000
ชั้น จับคู่
X
S
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน
รางวัล #1 I จับคู่
X
X
:
6+ S
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €0.00
รางวัล #2 II จับคู่
X
X
:
6
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €2,311,261.30
รางวัล #3 III จับคู่
X
X
:
5+ S
ผู้ชนะ:   60 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €13,353.90
รางวัล #4 IV จับคู่
X
X
:
5
ผู้ชนะ:   518 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €4,610.60
รางวัล #5 V จับคู่
X
X
:
4+ S
ผู้ชนะ:   3,379 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €196.00
รางวัล #6 VI จับคู่
X
X
:
4
ผู้ชนะ:   29,096 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €54.00
รางวัล #7 VII จับคู่
X
X
:
3+ S
ผู้ชนะ:   67,584 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €19.80
รางวัล #8 VIII จับคู่
X
X
:
3
ผู้ชนะ:   583,354 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €10.80
รางวัล #9 IX จับคู่
X
X
:
2+ S
ผู้ชนะ:   517,731 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €6.00
ผลรวมทั้งหมด: ผู้ชนะทั้งหมด:   1,201,722 :   €16,167,765.20

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store