Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Lotto 6 aus 49

8
10
11
19
31
47
3S
Jackpot-i i llogaritur: 5 000 000 €
Lotto 6aus49

Lotto 6aus49

9 000 000 €
Tier Përputhje
X
S
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
6+ S
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
6
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   1 264 330,00 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
5+ S
Fituesit:   49 Pagesa për fitues:   8 944,90 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
5
Fituesit:   427 Pagesa për fitues:   3 059,60 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
4+ S
Fituesit:   2 865 Pagesa për fitues:   126,50 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
4
Fituesit:   25 043 Pagesa për fitues:   34,30 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
3+ S
Fituesit:   47 411 Pagesa për fitues:   15,40 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
3
Fituesit:   411 356 Pagesa për fitues:   8,40 €
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
2+ S
Fituesit:   316 094 Pagesa për fitues:   6,00 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   803 246 Çmimi Total:   10 312 560,50 €
Lotto 6aus49

Lotto 6aus49

9 000 000 €
newsletter

OK