lottopark.com ★★★★★

Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Lotto 6 aus 49

5
8
19
29
30
35
5 S
Jackpot-i i llogaritur: 4 000 000 €
Tier Përputhje
X
S
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
6+ S
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
6
Fituesit:   3 Pagesa për fitues:   711 708,50 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
5+ S
Fituesit:   90 Pagesa për fitues:   8 224,10 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
5
Fituesit:   718 Pagesa për fitues:   3 072,80 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
4+ S
Fituesit:   4 409 Pagesa për fitues:   138,80 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
4
Fituesit:   34 433 Pagesa për fitues:   42,10 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
3+ S
Fituesit:   73 729 Pagesa për fitues:   16,70 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
3
Fituesit:   575 563 Pagesa për fitues:   10,10 €
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
2+ S
Fituesit:   507 683 Pagesa për fitues:   6,00 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   1 196 628 :   17 233 722,00 €

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK