Rezultatet dhe Numrat Fitues të Lotarisë Lotto 6 aus 49

4
7
10
18
31
35
5S
Jackpot-i i llogaritur: 2 000 000 €
Lotto 6aus49

Lotto 6aus49

5 000 000 €
Tier Përputhje
X
S
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
6+ S
Fituesit:   0 Pagesa për fitues:   0,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
6
Fituesit:   2 Pagesa për fitues:   593 562,60 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
5+ S
Fituesit:   37 Pagesa për fitues:   11 122,60 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
5
Fituesit:   471 Pagesa për fitues:   2 604,40 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
4+ S
Fituesit:   2 624 Pagesa për fitues:   129,60 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
4
Fituesit:   22 074 Pagesa për fitues:   36,50 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
3+ S
Fituesit:   43 398 Pagesa për fitues:   15,80 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
3
Fituesit:   366 407 Pagesa për fitues:   8,80 €
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
2+ S
Fituesit:   302 538 Pagesa për fitues:   6,00 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   737 551 Çmimi Total:   9 696 403,20 €
Lotto 6aus49

Lotto 6aus49

5 000 000 €
newsletter

OK