ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล French Lotto

3
6
13
28
33
4
ค่าประมาณแจ็คพอต: €18,000,000
ชั้น จับคู่
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน
รางวัล #1 I จับคู่
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €18,000,000.00
รางวัล #2 II จับคู่
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   6 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €35,842.10
รางวัล #3 III จับคู่
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   73 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €719.00
รางวัล #4 IV จับคู่
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   743 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €254.80
รางวัล #5 V จับคู่
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   2,851 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €39.60
รางวัล #6 VI จับคู่
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   28,657 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €14.20
รางวัล #7 VII จับคู่
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   35,904 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €8.80
รางวัล #8 VIII จับคู่
X
X
:
2+ 0
ผู้ชนะ:   338,433 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €3.70
รางวัล #9 IX จับคู่
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   409,611 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   €2.20
ผลรวมทั้งหมด: ผู้ชนะทั้งหมด:   816,279 :   €21,445,986.50

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store