Rezultatet dhe Numrat Fitues të lotarisë French Lotto

8
16
30
40
42
2
Jackpot-i i llogaritur: 2 000 000 €
Tier Përputhje
X
+
X
Fituesit Pagesa për fitues
Çmimi #1 I Përputhje
X
X
:
5+ 1
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   2 000 000,00 €
Çmimi #2 II Përputhje
X
X
:
5+ 0
Fituesit:   1 Pagesa për fitues:   243 088,30 €
Çmimi #3 III Përputhje
X
X
:
4+ 1
Fituesit:   45 Pagesa për fitues:   1 318,40 €
Çmimi #4 IV Përputhje
X
X
:
4+ 0
Fituesit:   405 Pagesa për fitues:   528,30 €
Çmimi #5 V Përputhje
X
X
:
3+ 1
Fituesit:   1 991 Pagesa për fitues:   64,20 €
Çmimi #6 VI Përputhje
X
X
:
3+ 0
Fituesit:   20 082 Pagesa për fitues:   22,90 €
Çmimi #7 VII Përputhje
X
X
:
2+ 1
Fituesit:   28 106 Pagesa për fitues:   12,70 €
Çmimi #8 VIII Përputhje
X
X
:
2+ 0
Fituesit:   288 239 Pagesa për fitues:   4,90 €
Çmimi #9 IX Përputhje
X
X
:
0+ 1
Fituesit:   402 462 Pagesa për fitues:   2,20 €
Shuma Totale: Totali i Fituesve:   741 332 :   5 758 811,50 €

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK