ผลล็อตเตอรี่ คีโน สโลวะเกียและเลขที่ออก (คีโน สโลวะเกีย)

5
6
9
10
12
13
14
19
20
26
31
34
46
48
57
58
60
68
73
75
ค่าประมาณแจ็คพอต: €7,200
7
6
5
4
3
2
1
7
1200
6
40
280
5
8
12
80
4
1.2
2
10
22
3
0.8
0.8
2
9.2
2
0.4
0.8
4
1
0.8
0
0.4
ตัวเลขที่พิมพ์
เลือกเลขถูกต้องแล้ว