ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Thunderball

1
2
18
29
34
1
ค่าประมาณแจ็คพอต: £500,000
ชั้น จับคู่
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน
รางวัล #1 I จับคู่
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   0 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   £0.00
รางวัล #2 II จับคู่
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   2 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   £5,000.00
รางวัล #3 III จับคู่
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   16 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   £250.00
รางวัล #4 IV จับคู่
X
X
:
4+ 0
ผู้ชนะ:   271 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   £100.00
รางวัล #5 V จับคู่
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   664 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   £20.00
รางวัล #6 VI จับคู่
X
X
:
3+ 0
ผู้ชนะ:   9,641 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   £10.00
รางวัล #7 VII จับคู่
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   7,087 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   £10.00
รางวัล #8 VIII จับคู่
X
X
:
1+ 1
ผู้ชนะ:   27,664 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   £5.00
รางวัล #9 IX จับคู่
X
X
:
0+ 1
ผู้ชนะ:   31,613 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   £3.00
ผลรวมทั้งหมด: ผู้ชนะทั้งหมด:   76,958 :   £454,819.00

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store