Kết quả xổ số Saturday Lotto

12
23
34
36
38
40
8
30
Giải jackpot ước lượng: 5.000.000 AU$
Tier Trùng
X
+
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
:
6
Người thắng:   9 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   541.052,71 AU$
Prize #2 II Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   56 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   10.738,55 AU$
Prize #3 III Trùng
X
:
5
Người thắng:   1.003 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   907,45 AU$
Prize #4 IV Trùng
X
:
4
Người thắng:   49.066 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   27,50 AU$
Prize #5 V Trùng
X
X
:
3+ 1
Người thắng:   122.645 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   17,25 AU$
Prize #6 VI Trùng
X
:
3
Người thắng:   667.394 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   9,60 AU$
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   840.173 :   16.252.929,19 AU$

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK