Giải thưởng & Luật chơi Keno Hy Lạp (Keno Hy Lạp)

Kết quả mới nhất (12:45:00 GMT+3, 14 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (12:45:00 GMT+3, 14 thg 6, 2024)
2
5
6
9
13
15
18
34
39
43
45
47
48
49
51
53
59
68
70
79

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Greece Lịch trình
Các đợt quay số diễn ra 4 phút một lần, từ 08:00 – 23:55 GMT+0300
Miền đoán số 1 – 12 / 80
Kết quả mới nhất (12:45:00 GMT+3, 14 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (12:45:00 GMT+3, 14 thg 6, 2024)
2
5
6
9
13
15
18
34
39
43
45
47
48
49
51
53
59
68
70
79

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
1000000
11
25000
500000
10
2500
15000
100000
9
1000
1500
10000
40000
8
150
250
500
4000
15000
7
25
50
80
200
1000
5000
6
5
10
20
25
50
100
1600
5
1
2
5
10
20
50
450
4
1
2
3
7
20
100
3
1
1
2
4
25
2
1
2.5
5
1
1
2.5
0
4
2
2
Số đã nhập
Các số được chọn chuẩn

OK