รางวัลของ Keno กรีกและกติกา (Keno กรีก)

ผลลัพธ์ล่าสุด (24 พ.ค. 2024 13 นาฬิกา 55 นาที 00 วินาที GMT+3)

ผลลัพธ์ล่าสุด (24 พ.ค. 2024 13 นาฬิกา 55 นาที 00 วินาที GMT+3)
4
9
10
11
23
26
27
34
35
43
47
48
54
56
59
65
74
75
76
77

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
ประเทศ กำหนดการ ช่วงเดา
ประเทศ Greece กำหนดการ
การจับรางวัลจะเกิดขึ้นทุกๆ 4 นาที ระหว่างเวลา 08:00 น. – 23:55 GMT+0300
ช่วงเดา 1 – 12 / 80
ผลลัพธ์ล่าสุด (24 พ.ค. 2024 13 นาฬิกา 55 นาที 00 วินาที GMT+3): ผลลัพธ์ล่าสุด (24 พ.ค. 2024 13 นาฬิกา 55 นาที 00 วินาที GMT+3)
4
9
10
11
23
26
27
34
35
43
47
48
54
56
59
65
74
75
76
77

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
1000000
11
25000
500000
10
2500
15000
100000
9
1000
1500
10000
40000
8
150
250
500
4000
15000
7
25
50
80
200
1000
5000
6
5
10
20
25
50
100
1600
5
1
2
5
10
20
50
450
4
1
2
3
7
20
100
3
1
1
2
4
25
2
1
2.5
5
1
1
2.5
0
4
2
2
ตัวเลขที่พิมพ์
เลือกเลขถูกต้องแล้ว