ბერძნული კენოს პრიზები & წესები (კენო საბერძნეთი)

Latest Result (Jun 14, 2024, 12:40:00 PM GMT+3)

Latest Result (Jun 14, 2024, 12:40:00 PM GMT+3)
8
12
13
18
19
21
26
28
34
38
43
48
50
52
56
60
64
65
68
76

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Country Schedule Guess Range
Country Greece Schedule
Draws take place every 5 minutes between 08:00 – 23:55 GMT+0300
Guess Range 1 – 12 / 80
Latest Result (Jun 14, 2024, 12:40:00 PM GMT+3): Latest Result (Jun 14, 2024, 12:40:00 PM GMT+3)
8
12
13
18
19
21
26
28
34
38
43
48
50
52
56
60
64
65
68
76

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
1000000
11
25000
500000
10
2500
15000
100000
9
1000
1500
10000
40000
8
150
250
500
4000
15000
7
25
50
80
200
1000
5000
6
5
10
20
25
50
100
1600
5
1
2
5
10
20
50
450
4
1
2
3
7
20
100
3
1
1
2
4
25
2
1
2.5
5
1
1
2.5
0
4
2
2
Typed numbers
Correctly picked numbers

OK